<a href="/can-biet/pho-bien-gdpl" title="Phổ biến GDPL" rel="dofollow">Phổ biến GDPL</a>

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ ...
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.808
Hôm qua : 832
Tháng 11 : 51.184
Tháng trước : 49.147
Năm 2023 : 318.249
Năm trước : 2.043.911
Tổng số : 2.681.363