• Hà Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982580610
  • Email:
   longhv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0986113427
  • Email:
   trungnt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Trần Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975045083
  • Email:
   thomtt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985728189
  • Email:
   binhnv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hà Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982580610
  • Email:
   longhv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989265386
  • Email:
   trungnt@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0389991254
  • Email:
   Hongbt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984281684
  • Email:
   btthuyen.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0336490447
  • Email:
   nhungpt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Nước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978944576
  • Email:
   nuocnv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988948882
  • Email:
   hanv.yd2@bacgiang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.964
Hôm qua : 832
Tháng 11 : 51.340
Tháng trước : 49.147
Năm 2023 : 318.405
Năm trước : 2.043.911
Tổng số : 2.681.519