• Ngụy Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0354602194
  • Email:
   minhnt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0858577255
  • Email:
   ngatlt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nghiêm Xuân Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977762302
  • Email:
   congnx.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975440924
  • Email:
   thuynthi.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0846867192
  • Email:
   phunx.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Trần Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0389344355
  • Email:
   phuocth.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Phan Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0962292002
  • Email:
   thupt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Dương Quốc Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0866733565
  • Email:
   thinhdq.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0965629092
  • Email:
   ngant.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Duy Bắc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988617637
  • Email:
   bacnd.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   huonghthi.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972291696
  • Email:
   luyennt.yd2@bacgiang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 406
Hôm qua : 573
Tháng 12 : 1.514
Tháng trước : 28.568
Năm 2022 : 2.017.825
Năm trước : 235.200
Tổng số : 2.337.028