• Nguyễn Vinh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0979102248
  • Email:
   quangnv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Dương Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987595512
  • Email:
   thuandt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0382227479
  • Email:
   tuoint.yd2@bacgiang.edu.vn
 • La Thị Thu Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977918226
  • Email:
   lttquyen.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Đào Mai Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0394197298
  • Email:
   haudm.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0963729501
  • Email:
   giangnt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0985721921
  • Email:
   anhntn.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0329179658
  • Email:
   hangvtt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0377226612
  • Email:
   huongbt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978064969
  • Email:
   khoant.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972975828
  • Email:
   thamnv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985818198
  • Email:
   hoaht.yd2@bacgiang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 435
Hôm qua : 573
Tháng 12 : 1.543
Tháng trước : 28.568
Năm 2022 : 2.017.854
Năm trước : 235.200
Tổng số : 2.337.057