Tiền thân là tổ Tổng hợp; gồm các môn: TD, Sử, Địa, GDCD do thầy Hà Văn Bảo làm tổ trưởng, năm học 2013 – 2014 do số lượng giáo viên trong tổ đông và nhiều chuyên môn khác nhau. Nên Ban Giám Hiệu quyết định chia tách tổ tổng hợp thành 2 tổ là Xã Hội và GDTC- QPAN như hiện nay để đảm bảo số lượng giáo viên trong các tổ và chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tốt hơn.

Số lượng và trình độ của các giáo viên trong tổ hiện nay:

 

STT

 

 

Họ tên

 

Chuyên

môn

Trình độ

THÀNH TÍCH

 

Giáo viên giỏi các cấp

Đạt Danh hiệu

CSTĐ cấp cơ sở

1

Nguyễn Thành Bắc

GDTC

ĐH

 

CSTĐ  cơ sở

2

Đoàn Tiến Đồng

GDTC

ĐH

 

 

3

Lương Văn Hiền

GDTC

ĐH

 

 

4

Nguyễn Thanh Tâm

GDTC

ĐH

 

 

5

Ong Thị Thúy

GDTC

ĐH

 

 

6

Hướng Xuân Hoàn

GDQP

Thạc sĩ

 

CSTĐ  cơ sở

7

Nguyễn Thị Quyên

GDQP

ĐH

 GVG quốc gia

CSTĐ  cơ sở

8

Trịnh Thế Hân

GDQP

ĐH

 

 

 

Các giáo viên trong tổ hiện nay đã ra trường và cống hiến cho nền giáo dục Bắc Giang từ 10 năm trở lên, người nhiều nhất là 28 năm.

Các thành viên trong tổ Luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như công việc chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường, của huyện, và của nghành; đem lại nhiều kết quả và thành tích cho nhà trường.

Một số thành tích đạt được:

STT

Họ và tên

Lớp

Năm học

Môn

Đạt giải

GV phụ trách

1

Trần Văn Hưng

10A6

2013 - 2014

Vật

Nhì tỉnh

Thầy: Hoàn

2

Nguyễn Thị Trang

12A3

2014 - 2015

Đá cầu

Nhất tỉnh

Thầy Đồng

3

Nguyễn Thị Tuyết

11A10

2014 - 2015

Đá cầu

Nhì tỉnh

Thầy Đồng

4

Chu Thị Xuân

12A6

2014 - 2015

Bóng bàn

Nhất tỉnh

Thầy: Bắc

5

Lê Văn Huy

12A3

2014 - 2015

Đá cầu

Nhì tỉnh

Thầy Đồng

6

Nguyễn Thị Khánh

10A3

2014 - 2015

Đá cầu

Nhất tỉnh

Thầy Đồng

7

Trần Văn Tân

12A10

2015 - 2016

Vật

Nhất tỉnh

Thầy: Hoàn

8

Lưu Thị Hậu

12A10

2015 - 2016

Bóng bàn

Nhất tỉnh

Thầy: Bắc

9

Phan Anh Đào

11A10

2015 - 2016

Đảy tạ

Nhì tỉnh

Thầy: Bắc

10

Nguyễn Viết Hưng

12A3

2015 - 2016

Đảy tạ

Nhì tỉnh

Thầy: Hiền

11

Nguyễn Văn Hưng

12A5

2015 - 2016

Nhảy xa

Nhì tỉnh

Thầy: Hiền

12

Nguyễn Thị Hiền

12A5

2015 - 2016

Bóng bàn

Nhất tỉnh

Thầy: Bắc

13

Vũ Văn Minh

10A12

2016 - 2017

Vật

Nhất tỉnh

Thầy: Hoàn

14

 

 

2017-2018

Bóng rổ

Giải nhì

Thầy Hoàn,Đồng

15

 

 

2017-2018

Đá cầu

Giải nhì, ba 

Thầy Đồng

16

Nguyễn Văn Hiệp

12A6

2018-2019

Bóng Bàn

Giải nhì

Thầy Bắc

17

Chu Hà Phan

11A8

2018-2019

Bóng Bàn

Giải nhì

Thầy Bắc

18

Đặng Ngọc An

11A1

2018-2019

Nhảy xa

Giải ba

Thầy Hiền

19

Trần L Trang Thảo

10A3

2019-2020

Cầu Lông

Giải ba

Thầy Hoàn

20

Ngụy Thị Linh

11A8

2019-2020

Cầu Lông

Giải ba

Thầy Hoàn

21

Nguyễn Phương Thảo

10A5

2019-2020

Cờ Vua

Giải Nhất

Thầy Băc

22

Trương Thế Minh

10A1

2019-2020

Cờ Vua

Giải Nhất

Thầy Băc

23

Trương Thế Minh

11A1

2019-2020

Cờ Vua

Giải Nhì

Thầy Băc

24

 

 

2019-2020

Võ CT

03 Giải ba

Thầy Hân

25

 

 

2019-2020

aerobic

Giải ba

Cô Tâm, Thúy

26

Chu Thị Minh Tâm

12A6

2020-2021

Đá cầu

Giải ba  đồng đội

Thầy Băc

27

Nguyễn Bảo Quỳnh

11A9

2020-2021

Đá cầu

Giải ba  đồng đội

Thầy Băc

28

Hà Mai Hương

11A9

2020-2021

Đá cầu

Giải ba  đồng đội

Thầy Băc

29

Trương Thế Minh

12A1

2020-2021

Cờ Vua

Giải Nhất

Cô Quyên

30

Thân Thị Thơi

12A2

2021-2022

Cờ Vua

Giải ba

Cô Thúy

31

Luyện T Huyền Châm

10A4

2021-2022

Cờ Vua

Giải ba

Cô Thúy

 

 Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban Giám Hiệu nhà trường các giáo viên trong tổ luôn luôn đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do cơ quan, ban ngành tổ chức; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 Luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, thành tích cho học sinh.