GD&TĐ - Trường THPT Yên Dũng số 2 (Bắc Giang) đã ra đời và lớn lên trong gian khó, gắn số phận mình cùng số phận của dân tộc, thực hiện yêu cầu của giáo dục nước nhà. GD&TĐ - Trường THPT Yên Dũng số 2 (Bắc Giang) đã ra đời và lớn lên trong gian khó, ...